Milieu

Milieu

Naast de te verwachten CO2-impact is er het grote probleem van de stikstof-uitstoot. Hier krijgen we een geschenk van 2254 ton stikstof per jaar. Nochtans zijn de zones ten zuidwesten, ten westen en ten noordwesten van de bouwsite in Rotem aangeduid als biologisch belangrijk en zeer waardevol. Dit in een tijd waar men landbouw en industrie net wil nopen om hun uitstoot van stikstof zwaar terug te dringen!!!

Op ongeveer 1 km ten noorden en 1,4 km ten zuidwesten bevinden zich bovendien habitat (Natura 2000) gebieden. Voorts moet het water van de Zuid-Willemsvaart voldoen aan de kwaliteit voor drinkwater. Bij de werking van de centrale zal thans water onttrokken worden uit de Zuid-Willemsvaart om te gebruiken als koelwater. Daarna zal de koelwaterspui weer geloosd worden in het kanaal.

In het MER van 2013 is er sprake van 772.000 liter per uur. In de mengzone kan de temperatuur met 3 graden stijgen. Welke effecten mogen we hiervan verwachten? Ook zal er bij het lozen vrije chloor in het kanaal terecht komen. Er wordt bij deze lozing gerekend op natuurlijke afbraak in het kanaal.

De koeltorens en de schoorstenen zullen extra geluid produceren. Voor locaties op 500 m afstand van de centrale zal dit geschat net geen 30dB zijn. Dit is te vergelijken met continu gefluister op 5 meter. De Allemansweg, Eindestraat en Vaartstraat zitten bijvoorbeeld in dit gebied, maar ook de Kruishoefstraat en het hele natuurgebied ten westen van de site. Voor locaties op 200 meter zal dit ongeveer 40 dB zijn. Dit is te vergelijken met het geroezemoes in een klaslokaal.