Beroepsprocedure door RWE

Geachte minister van Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie,

Geachte mevrouw Demir,

Beste Zuhal,

Wij richten ons tot u als inwoners van Dilsen-Stokkem, verzameld in het “actiecomité gascentrale”. Vrijdag hebben wij vernomen dat RWE in beroep gaat tegen de beslissing van de Limburgse deputatie om de omgevingsvergunning te weigeren.

Een weigering die er komt na onze actie waarbij wij 1225 bezwaarschriften lieten optekenen en 877 handtekeningen verzamelden tegen de komst van deze CCGT in ons dorp.

In bijlage vindt u ons uitgebreid bezwaarschrift. Wij zouden graag als inwoners gehoord worden in deze procedure en rekenen er op dat u ons ten volle zal verdedigen.

Nochtans denken wij dat er, zelfs zonder onze inbreng, voldoende argumenten zijn om deze gascentrale te weigeren:

  • De hoogte van de gebouwen wijkt dermate af van de verkavelingsvoorschriften die wel gelden voor u en wij in deze. Verkavelingsvoorschriften die er zijn gekomen om de impact van de industrie in dit landelijk gebied te beschermen. In één pennetrek zou men de toegstane bouwhoogte vervijfvoudigen.
  • Qua ruimtelijke en landschappelijke inpassing past deze centrale niet op dit industrieterrein te Dilsen-Stokkem.
  • Inzake milieu werd geconcludeerd dat de bouw van een nieuwe energiecentrale die op zeer grote schaal fossiele brandstoffen gebruikt en bijdraagt tot een zeer hoge CO2- emissie niet strookt met de klimaatdoelstellingen en het beleid dat Vlaanderen, Limburg en de stad Dilsen-Stokkem willen voeren.
  • Eveneens is dit bijkomende stikstofuitstoot.
  • Deze natuur- en klimaatonvriendelijke centrale bouwen tussen een NATURA 2000 en VEN-gebied (Bergerven) en het Nationaal Park Hoge Kempen en in kwetsbaar gebied voor een aantal dier- en plantsoorten is ongezien en ongehoord.

Wij zijn ervan overtuigd dat er andere, beter geschikte, oplossingen zijn voor de energiebevoorrading van ons land en kunnen op geen enkele manier begrijpen dat er belastinggeld gaat naar het subsidiëren van bedrijven die nu al onwaarschijnlijk hoge winsten in hun boeken inschrijven. Dit hele dossier gaat over niet meer of minder dan het behalen van de trofee “sluiten kerncentrales” in de trofeënkast van GROEN. Dit ten koste van de Vlaming.

Wij rekenen er dan ook op dat u onze belangen mee zal verdedigen en ons informeert over onze rechten als inwoners. Wij willen u uitnodigen om, samen met ons, de locatie te bezoeken en u er zelf van te vergewissen dat het onmogelijk is om dit toe te laten.

Met hartelijke groeten,

De inwoners van Dilsen-Stokkem

Volg ons op Facebook en blijf altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Voor het printen en opzetten van verschillende acties zijn er financiële middelen nodig. Een vrije gift is altijd welkom!