Gascentrale

Gascentrale

In 2025 plant de huidige federale regering om de kerncentrales definitief te sluiten. Om het daarop volgende energietekort voor ons land op te vangen plant men de bouw van vervuilende gascentrales.

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek om zo een gascentrale te bouwen op het industrieterrein van Rotem.

Het project gaat onder de naam van Dils-Energie NV. Bovenliggende bedrijven zijn het Nederlandse Advanced Power Holdings BV en Advanced Power Europe GmBH, beiden dochterondernemingen van Advanced Power AG.

Advanced Power AG is een Zwitsers privébedrijf dat grote stroomopwekkingsprojecten ontwikkelt en uitbaat in Europa en N-Amerika. Ook eraan gerelateerde infrastructuurprojecten nemen zij voor hun rekening.

Uit bovenstaande blijkt dat deze onderneming geen banden heeft met Dilsen-Stokkem.
De huidige vestigingszetel van Dils-Energie ligt in Hasselt. Om te voldoen aan de milieuwetgeving diende het bedrijf in 2013 reeds een milieuvergunningsaanvraag in voor de bouw van een elektriciteitscentrale met twee STEG-eenheden.

In 2014 werd een milieuvergunning verleend door de deputatie van provincie Limburg. Een stedenbouwkundige vergunning werd (nog) niet bekomen en het project werd tot op heden nog niet gerealiseerd. Het huidige project wat in de steigers staat is een aanpassing van het bovenstaande. Dils-Energie wil een centrale bouwen met een vermogen van 870 tot maximum 920 Mwe. Dit om een zogenaamd flexibele productiecapaciteit te bekomen om het tekort van de kerncentrales tegen de winter van 2025/2026 op te vangen.

Ook zijn Fluxys (gas) en Elia (elektriceit) in dit project betrokken aangezien zij de nodige aanpassingen aan de infrastructuur moeten realiseren om dit project te voorzien van brandstof en om de stroom op het hoogspanningsnet te krijgen.