CO2-uitstoot

De brave burger wordt al decennia lang door onze regering voorgehouden dat we naar een klimaatneutrale toekomst moeten. Dit wil zeggen dat we met zijn allen moeten streven naar het ontwikkelen en in gebruik nemen van duurzame energie, met een zo klein
mogelijke uitstoot van broeikasgassen.

Hier echter wordt dit project bijzonder pijnlijk voor de bewoners van deze aarde maar vooral voor onze regering. Een gascentrale stoot namelijk een énorme hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) uit. De uitstoot van deze centrale bedraagt 357g CO2eq/kWh. In het MER van 2013 wordt dit geschat op 4508 ton extra CO2 uitstoot (indien continu in bedrijf).

Dit is het equivalent van 720.000 extra auto’s die elk 20.000km per jaar afleggen!

Om dit te compenseren heeft onze gemeente 78.467.302 EXTRA bomen nodig om deze jaarlijkse CO2-uitstoot te compenseren !