Brief

Brief aan het Stadsbestuur

De termijn om bezwaarschrift is dan wel verstreken, maar jij kan nog altijd iets doen!
In tegenstelling tot hetgeen het Stadsbestuur vertelde op de info-avond, is het Stadsbestuur nu wel aan zet.  Hoewel het de Deputatie is die de beslissing zal nemen, heeft het Stadsbestuur de bevoegdheid om een positief of negatief advies uit te brengen.  De praktijk leert dat de Deputatie erg veel belang hecht aan de mening van het lokale Stadsbestuur.  Dus zorg er samen met ons voor dat het Stadsbestuur een negatief advies aflevert bij de Deputatie.

Het Vlaams Decreet Lokaal Bestuur verplicht het Stadsbestuur de vragen van elke inwoner van Dilsen-Stokkem verplicht op de agenda van de Gemeenteraad te zetten binnen de 14 dagen en te antwoorden op hun vragen zolang deze binnen de bevoegdheid en het beleid van het Stadsbestuur te vallen.  Het is dus van belang je vragen correct te formuleren. Gebruik onze voorbeeldbrief, vul aan naar believen en maak deze over aan het Stadsbestuur :
Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem